Al 5 jaar geeft de Ouderadviesraad gevraagd en ongevraagd advies aan de geboortezorg in regio Nijmegen. We hebben vergaderingen van de programmaraad bijgewoond, gesproken op symposia, vergaderingen met andere moederraden gehad, veel moeders gesproken, meerdere plannen uitgezet, protocollen bekeken en goedgekeurd. En wat is dat allemaal leuk om te doen!

5 jaar geleden zijn we gestart met 8 moeders, nog zoekende naar onze rol binnen het VSV. Inmiddels staat er een fijne raad van 5 moeders (Lisa, Anne, Miranda, Wendy en Mascha) en hebben we een goede samenwerking met de programmaraad en de diverse werkgroepen.

We hebben ook 2 werkgroepen geïnitieerd over de nazorg. Wij horen vanuit onze achterban dat veel jonge moeders de nacontrole overslaan of het ervaren als ‘baby showen’. Hierdoor worden in onze optiek klachten gemist, zowel fysiek als mentaal. Deze werkgroepen starten nog voor de zomervakantie.

Natuurlijk doen we dit niet allemaal vanuit onze eigen ervaringen, we hebben een online panel waar we vragen aan kunnen stellen. Daar zoeken we altijd leden voor! Als je iemand weet, geef je dan ons mailadres door? Alvast bedankt, en hopelijk tot binnenkort!

lieve groet, de OAR

nijmegen@ouderadviesraad.nl