We hebben dit jaar de vergaderfrequentie verhoogd van 3 naar 4 keer per jaar. En we vergaderen nu 2 uur per keer (i.p.v. 1.5 uur). Dit omdat ‘het elkaar kennen, zien en spreken’ misschien wel de meest werkzame factor is van onze werkgroep. We hebben extra aandacht besteed aan goede vertegenwoordiging en continuïteit daarvan vanuit alle disciplines.

Kwaliteitsbeleid onder druk
Doordat Stichting Baby Friendly Nederland gestopt is met certificering (2019), gelden nu niet meer de eisen die bij de certificering hoorden en die er voor zorgen dat de kwaliteit van de zorg voor borstvoeding op peil blijft. Zo werden er eisen gesteld aan scholing. De werkgroep buigt zich over de vraag hoe organisaties en/of disciplines op een andere manier kunnen werken aan behoud van kwaliteit.
In het kader van een goed kwaliteitsbeleid willen we

  • al langer een (avond)symposium organiseren voor alle disciplines. Om de werkzaamheden behapbaar te houden zoeken we daarvoor een bruikbaar draaiboek elders in het land.
  • stimuleren we het volgen van de e-learing bv van het voedingscentrum

Onderzoek

  • In 2019 / 2020 heeft de werkgroep borstvoeding 2 HAN studenten voeding en diëtetiek gehad. Deze studentes hebben kwalitatief onderzoek gedaan naar de visie van moeders over de ontvangen voorlichting en begeleiding rondom borstvoeding tijdens de zwangerschap en de eerste 2 weken na de bevalling. Twee adviezen werken we uit:
    • Blijf gehoorde klachten van ouders met elkaar bespreken. Het gaat dan om het opsporen van kennistekorten.
    • Heb aandacht voor een goed advies ‘MGV-proof’ (MGV = motiverende gespreksvoering). Het gaat hierbij niet in de eerste plaats over de inhoud van het advies, maar over een bais houding en de (onderlinge) communicatie met de cliënt. De werkgroep gaat zelf een training volgen in oktober van een dagdeel (zodat we kunnen beoordelen of dit ook iets is voor de achterban)
  • We hebben contact met Het Baby en Child Research Center (BRC Nijmegen). Als enige baby onderzoekscentrum in Nederland bestuderen zij welke factoren de vroege ontwikkeling van een kind positief of negatief beïnvloeden. Zo ook vindt er onderzoek naar borstvoeding plaats.

Voor een goede ondersteuning van ouders en/of professionals zorgen we voor een up-to-date flyer met daarop alle ondersteuningsmogelijkheden in de regio.

We volgen de ontwikkelingen rondom het klieven van het tongriempje, om in de regio te streven naar meer consensus in het beleid.