Wat is en wordt er hard gewerkt in ons VSV SAMEN. We beseffen dat de vele werkgroepen en bijeenkomsten tijd en energie kosten maar zien mooie resultaten en ervaren dat we elkaar beter kennen en weten te vinden. We waarderen ieders inzet dan ook enorm, dank aan jullie allen.

In het bestuur hebben we wisselingen door het vertrek van Joost Wagener, bedrijfsleider Radboudumc, Frank Vandenbussche, hoogleraar Radboudumc, voorzitter programmaraad en bestuurslid, en Hannelore Hoogeveen, directeur JGZ/GGD.

Joost zijn functie is opgevolgd door Jessica Vogel van het Amaliakinderziekenhuis. Voor Frank en Hannelore wordt nog vervanging gezocht. Wij danken Hannelore, Frank en Joost heel hartelijk voor hun inzet. Hannelore heeft veel betekend voor de aansluiting van de JGZ/GGD in ons VSV vanaf 2011. Frank heeft een belangrijke verbindende rol vervuld tussen bestuur en de programmaraad, maar ook tussen ons VSV SAMEN en landelijke beleidsorganen zoals CPZ, VWS en de VSV federatie. Joost bracht bedrijfsmatige expertise in het bestuur die bij heeft gedragen aan de verdere professionalisering van VSV SAMEN.

Op donderdag 31 mei hebben we in Nijmegen; VWS, CPZ, Nza, Zorginstituut NL, ZN tezamen met de beroepsorganisaties BO geboortezorg, NVOG en KNOV, ontvangen. We zijn een inspirerend en uniek VSV vanwege de 2 ziekenhuizen in een VSV, de deelname van de JGZ en de al langer actieve moederraad. Verder hebben we inhoudelijk veel stappen gezet op weg naar intensievere samenwerking integrale geboortezorg. Redenen voor een werkbezoek aan Nijmegen. Het was een succesvolle presentatie en bijeenkomst, die alleen mogelijk was omdat jullie bijdragen aan de invulling van ons VSV SAMEN.

We blijven ons ook inzetten om de betrokkenheid van allen en efficiëntie en effectiviteit van de werkgroepen continue te verbeteren. We zijn immers met veel professionals met verschillende achtergronden waardoor dit een uitdaging blijft. Dit kunnen we alleen SAMEN doen om SAMEN te zorgen voor nieuw leven in de regio Nijmegen, SAMEN voor de beste geboortezorg voor onze cliënten. Interne link