Per 1 november 2017 zijn alle eerstelijns praktijken van Samen regio Nijmegen aangesloten bij de gemeenschappelijke intake bespreking. De werkgroep Basiszorg Zwangeren is hier ontzettend blij mee! Deze bespreking vindt samen met het Radboudumc en CWZ plaats.

We zijn al enkele jaren geleden gestart met een pilot met twee verloskundige praktijken. Dit is geëvalueerd. Er is gekeken naar de verloskundige uitkomsten, naar cliëntervaringen en naar ervaringen van de zorgverleners. Hieruit is gebleken dat er geen verschil is in verloskundige uitkomsten. Wel dat de cliënten en de zorgverleners erg tevreden zijn en dit als een toegevoegde waarde zien als er een gemeenschappelijk intake bespreking plaats heeft gevonden.

De gemeenschappelijke intake bespreking is nu elke woensdag en vrijdagmorgen van 8.00 tot 9.00 uur. In het begin was het zo dat men daarvoor wisselend fysiek bij elkaar kwam: óf in
het CWZ óf in het Radboudumc. Via Face Talk vindt het overleg nu plaats: een beveiligd netwerk dat de doelmatigheid en efficiëntie heeft verhoogd. Door de ervaring en het vertrouwen wat er de afgelopen jaren is opgebouwd, is er afgesproken om niet meer de VIL A en de sectio in anamnese te bespreken. Deze zorgpaden zijn namelijk voor iedereen duidelijk.

Werkgroep Basiszorg Zwangeren

Voor ons was er voldoende reden bij de laatste vergadering om de gehele uitrol te vieren. En dat is dus gedaan met taart!

Werkgroep Basiszorg Zwangeren:
Irma Stegeman, voorzitter
Moon Gubbels
Janneke Croonen
Daniela Schippers
Joris van Drongelen
Goke Zijlmans
Angela Jonkers