In het Consortium Geboortezorg Oost zijn de VSV’s van Arnhem, Doetinchem, Boxmeer, Ede, Winterwijk en Nijmegen vertegenwoordigd. Er zijn 2  onafhankelijke coördinatoren Noortje van Duijnhoven en Marieke Smith. We hebben 4 keer per jaar een overleg. Ieder VSV wordt vertegenwoordigd door 2 personen, liefst vanuit verschillende disciplines. Vanuit het VSV Nijmegen zitten Martine Hollander en Cara Simons in deze werkgroep.

We werken aan onderwerpen waar samenwerking meerwaarde heeft. Daarnaast zijn er projecten in de regio welke gedeeld kunnen worden met andere VSV’s. Zo is ZwApp ontwikkeld in Doetinchem en hebben andere VSV’s dit format en de app overgenomen. Andere VSV’s maken weer gebruik van ons format voor het opzetten van een Moederraad.

Dit jaar zijn we bezig met de werkgroepen kwaliteit vanuit de 6 VSV’s om een werkbaar plan voor kwaliteitsregistratie te ontwikkelen met een set indicatoren, die aan de Zorgstandaard voldoet. We streven naar een pilot met deze registratie in het najaar van 2018.

Met bovenstaande VSV’s en met de besturen daarvan zijn we bezig met een overkoepelend standpunt wat betreft de kwaliteitsregistratie richting CPZ en de Zorg Inspectie.