Begin van dit jaar is er onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van Zwapp in de regio Nijmegen. Via de ziekenhuizen, 1e lijns verloskundigen (13 praktijken) en kraamzorg zijn vragenlijsten verspreid. In totaal hebben 228 mensen mee gedaan aan het onderzoek. Uit de resultaten blijkt dat 61% van de respondenten Zwapp kent. De meeste mensen hebben de zwapp leren kennen via de 1e lijns verloskundige (63%) of de verloskundige van het ziekenhuis (19%). De poster was voor 9% van de respondenten de manier waarop ze met de app in aanraking kwamen. Iets minder dan de helft van alle respondenten heeft de app gedownload (49%) en van deze  groep gebruikt 96% de app. De gebruikers zijn over het algemeen tevreden over het gebruik  van de app, al worden er wel wat technische en inhoudelijke verbeterpunten genoemd. Ook is er behoefte aan meer informatie na de bevalling.  De werkgroep voorlichting gaat aan de slag met de verbeterpunten en komt met een voorstel om het aantal gebruikers van zwapp te verhogen.