Als je 8 tot 9 weken zwanger bent, heb je de eerste afspraak bij de verloskundige. Wat kun je verwachten tijdens deze afspraak?

  • De verloskundige onderzoekt of het hartje klopt.
  • De verloskundige onderzoekt of je zwanger bent van een meerling (tweeling of misschien meer).
  • De verloskundige bepaalt wanneer je uitgerekend bent.
  • Sommige verloskundigen werken zo dat zij samen met jou het intakeformulier doornemen. Dit formulier vindt je meestal op de website van jouw verloskundige praktijk. Zo kun je het al thuis invullen.
  • De verloskundige geeft je informatie over de samenwerking van verloskundigen en gynaecologen. Zij vraagt je of zij jouw zwangerschap mag bespreken met de gynaecoloog als dat nodig is.
  • De verloskundige bespreekt de prenatale screeningsmogelijkheden: je kun je ongeboren kind laten onderzoeken op een aantal afwijkingen. Dit onderzoek heet prenatale screening.

Tip

Kijk op de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor meer informatie over prenatale screening.