Voor alle zwangeren in onze regio die een keuze moeten maken over Corona vaccinatie in de zwangerschap

De Corona pandemie lijkt eindelijk af te nemen. Maar het is nog steeds belangrijk om als zwangere een keuze te maken over Corona vaccinatie.

Als zwangere behoort u tot een kwetsbare groep, met extra risico als u ziek wordt. Ook als u voor de zwangerschap verder gezond bent. Zowel u als uw baby lopen een risico. Zwangeren met Corona zijn vaker ernstig ziek en moeten vaker beademd worden. Uw baby kan daardoor te vroeg geboren worden. Ook zijn er steeds meer aanwijzingen dat Corona de moederkoek kan beschadigen. Hierdoor kan uw baby problemen krijgen met groeien of zelfs overlijden. Dit kan ook gebeuren zonder dat u als moeder ernstig ziek wordt van het virus.

Vaccinatie beschermt tegen het (ernstig) ziek worden door het Corona virus. Gynaecologen, verloskundigen en kinderartsen adviseren alle zwangere vrouwen zich volledig te laten vaccineren (3 prikken), op ieder moment  in de zwangerschap.

 

Vaccineren is altijd uw eigen keuze. Wij willen helpen een keuze te maken!

 

Op deze websites vind je veel informatie, podcasts en video’s.

Bij Pharos is in eenvoudig taalgebruik informatie te vinden over Corona. Kijk hiervoor op: https://www.pharos.nl/coronavirus/

De voorlichtingswebsite www.allesoverzwanger.nl is de voorlichtingswebsite van de gezamenlijke geboortezorgpartijen in Nederland. Ook hier kan je betrouwbare en toegankelijke informatie vinden over Corona en zwangerschap.

Artikel verloskundigen over wel of niet een vaccinatie, klink hiervoor op:

https://deverloskundige.nl/nieuws/artikel/wel-of-niet-een-prik-tegen-corona-in-diverse-talen/476

Op de patiëntenwebsite van de Nederlandse beroepsvereniging van gynaecologen (de NVOG) staan allerlei artikelen en filmpjes over Corona en zwangerschap en vruchtbaarheid. Ook voor anderstaligen en ook speciaal voor jongeren is er informatie te vinden. Kijk hiervoor op:

https://www.degynaecoloog.nl/onderwerpen/coronavirus-en-zwanger/

De NVOG heeft onlangs een livestream georganiseerd over Corona en zwangerschap. Deze livestream kan je terugkijken. Kijk hiervoor op:

https://www.nvog.nl/livestream/

Daarnaast heeft de NVOG een overzicht van de meest voorkomende vragen én antwoorden.

Kijk hiervoor op:

https://www.nvog.nl/wp-content/uploads/2022/01/Antwoorden-op-23-vragen-over-zwangerschap-vruchtbaarheid-en-coronavaccinatie_21-01-2022.pdf

 

Uiteraard is ook op de website van het RIVM veel informatie te vinden over Corona en zwangerschap. Kijk hiervoor op:

https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-achtergronden/vaccineren-tijdens-zwangerschap.

En tot slot staan er ook op YouTube diverse interessante filmpjes over Corona en zwangerschap die verhelderend kunnen zijn.

https://www.youtube.com/watch?v=oAeltFjOhjs

https://www.youtube.com/watch?v=pbD0Bqgegfk&list=PLVq02MUODjYFwcJXCIfRxB4UlONlLwzq9&index=4

 

Twijfelt u nog steeds? Heeft u onbeantwoorde vragen? Bel dan de Twijfeltelefoon op 088-7555777

 

U kunt op verschillende manieren een afspraak maken voor een vaccinatie:

Ook kunt u naar locaties met open inloop voor vaccinatie zonder afspraak, de locaties en openingstijden vindt u hier.

De GGD organiseert vanaf 24 februari een regiotour om u dichter bij huis te kunnen vaccineren. Meer informatie vindt u hier.

 

Informatie voor zorgverleners

https://www.nvog.nl/actueel/nvog-nvk-en-knov-roepen-zwangeren-op-zich-te-laten-vaccineren/

Informatiekaart-wel-of-geen-prik-tegen-corona-tijdens-de-zwangerschap-juli-2021 NVOG

Standpunt-vaccinatie-COVID-19-en-zwangerschap-en-bevalling-17-december-2021

Begrijpelijke info Corona en Zwangerschap

https://corona.knmg.nl    ( bronnen over het Coronavirus (COVID-19) voor artsen door artsen)