Zoals we in eerdere informatiebrieven hebben aangegeven, gaan we bij VSV SAMEN regio Nijmegen werken met het instrument Mind2care. Mind2care is een screeninstrument voor alle zwangeren en een adviesinstrument op maat voor de kwetsbare zwangeren.

Iedere zwangere vult thuis een digitale interactieve vragenlijst in. Het technische deel is ingericht bij de eerstelijns verloskundigen. De reden om dit bij de eerstelijns verloskundigen in te richten is vanwege de centrale intake die wij hebben. De eerstelijns verloskundigen hebben, samen met enkele tweedelijns verloskundigen, de training t.a.v. de Mind2care gevolgd.

In het voorjaar van 2018 zullen we inter-professionele scholingen aanbieden met betrekking tot het protocol kwetsbare zwangere en de bijbehorende zorgkaart. De zorgkaarten zijn op maat gemaakt in samenwerking met onze regionale aanbieders op de diverse onderdelen.

Meer informatie: Mind2Care-info voor de achterban