Als (toekomstig) ouder wil je graag goede zorg ontvangen rondom je zwangerschap en bevalling. De werkgroep kwaliteit van SAMEN regio Nijmegen houdt in de gaten dat je die zorg krijgt.
Wij willen graag dat je tevreden bent over jouw zorgverlener. En over de manier waarop zij samenwerken. Zorgverleners zijn bijvoorbeeld: de gynaecoloog, de verloskundige, de kraamverzorgende of de jeugdarts op het consultatiebureau.

Waar let de werkgroep kwaliteit op?

Het Zorginstituut Nederland heeft op 1 juni 2017 normen voor de geboortezorg vastgesteld. Elk samenwerkingsverband moet jaarlijks een aantal gegevens aanleveren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om resultaten van klantonderzoeken. Of om de manier waarop bevallingen verlopen en problemen die kunnen optreden. De werkgroep kwaliteit verzamelt alle gegevens en maakt een jaarverslag. Het jaarverslag komt op de website. Ook komen er samenwerkingsafspraken tussen de verschillende zorgverleners. En worden verschillende manieren van werken op elkaar afgestemd.

Kwaliteitsverbetering

Het Zorginstituut Nederland bekijkt en beoordeelt alle jaarverslagen. Soms scoort een samenwerkingsverband minder goed dan een ander samenwerkingsverband. De werkgroep kwaliteit zoekt dan uit op welke punten dat is en hoe dat komt. En we maken een plan hoe het volgend jaar beter kan. Natuurlijk willen we ook leren van klachten en meldingen. De bedoeling is om hier één systeem voor te ontwikkelen. Dit noemen we Transmuraal Incidenten Melden (TIM). Hiermee kunnen we de overdracht en de samenwerking tussen zorgverleners nog verder verbeteren.