Vanaf het begin van 2018 werken (bijna alle)1e lijns verloskundige praktijken met Mind2care. Met deze vragenlijst hopen we eerder en beter kwetsbare zwangeren te signaleren. Het (vernieuwde) protocol kwetsbare zwangere en de bijbehorende zorgpaden helpen de professionals om de juiste zorg in gang te zetten. Bijvoorbeeld bij een zwangeren met psychische problematiek, laaggeletterdheid en/of financiële problemen. De zorgpaden zijn opgesteld samen met partners uit het sociale domein. Het protocol en de zorgpaden zijn sinds kort te vinden op de website van SAMEN. Tijdens het symposium ‘Samen verder met Mind2care’ hebben deze partners in verdiepende workshops toelichting gegeven op hun werkwijze en was er gelegenheid tot kennismaking en uitwisseling tussen partners uit het medische en sociale domein.