Dit deel van de website is bestemd voor de professionals die werken in de geboortezorg en jeugdgezondheidszorg. Hier vind je informatie over de organisatie van VSV SAMEN regio Nijmegen en de protocollen en richtlijnen waarmee professionals werken.

Missie van SAMEN regio Nijmegen

De samenwerkende organisaties binnen SAMEN regio Nijmegen hebben de volgende missie:
‘Alle geboortezorg – inclusief een goed begin (van min 1 tot plus 1) – in Nijmegen en omgeving verloopt voor moeder en kind optimaal gezond, veilig en doelmatig. Hierbij is kwaliteit het uitgangspunt. Goede kwaliteit bestaat uit zowel goede zorguitkomsten als een hoge cliënttevredenheid.’
Met uitstekende resultaten betreffende gezondheid en cliënttevredenheid.  

De programmaraad is geïnstalleerd door het bestuur van SAMEN regio Nijmegen. Leden zijn een afspiegeling van de vijf organisaties en vertegenwoordigen deze organisatie met een achterban. In de programmaraad zitten de volgende professionals:

  • twee verloskundigen eerste lijn   
  • twee klinisch verloskundigen
  • twee gynaecologen
  • twee arts assistenten gynaecologen in opleiding
  • twee kraamverzorgenden/inhoudsdeskundigen kraamzorg
  • twee jeugdgezondheidszorgmedewerkers
  • twee kinderartsen en
  • twee obstetrieverpleegkundigen.

Jaarverslag Programmaraad 2019
Jaarverslag Programmaraad 2020

Het VSV SAMEN kent verschillende werkgroepen. Zij zijn allen op hun eigen terrein bezig met het implementeren van de zorgstandaard.
Elke werkgroep heeft aanvankelijk haar eigen prioritering hierin aangebracht. In het begin was het vooral veel inventariseren van alles wat beschikbaar was in de 5 organisaties van VSV SAMEN.
In elke werkgroep zijn één of meerdere professionals van een organisatie vertegenwoordigd. Tenminste één van de werkgroep leden is lid van de programmaraad, zodat daar ook terugkoppeling plaats vindt. Deze voorzitters van de werkgroepen rapporteren aan de programmaraad, die de samenhang bewaakt.
Inmiddels zijn een aantal werkgroepen opgeheven, maar er worden soms ook subwerkgroepen opgericht om met een kleinere groep zaken op te pakken; zoals ‘Rookvrije start’.

Op dit moment zijn de volgende werkgroepen actief:

Klik op de werkgroep voor meer informatie.

In de regio zijn veel kraamzorgaanbieders. Een aantal van hen werken samen in het KSV. Dit doen zij zodat ook de geboden kraamzorg in de regio aansluit bij de missie en doelen van SAMEN regio Nijmegen. De leden van het KSV zijn:

Organogram