Missie van SAMEN regio Nijmegen

De samenwerkende organisaties binnen SAMEN regio Nijmegen hebben de volgende missie:
‘Alle geboortezorg – inclusief een goed begin (van min 1 tot plus 1) – in Nijmegen en omgeving verloopt voor moeder en kind optimaal gezond, veilig en doelmatig. Hierbij is kwaliteit het uitgangspunt. Goede kwaliteit bestaat uit zowel goede zorguitkomsten als een hoge cliënttevredenheid.’
Met uitstekende resultaten betreffende gezondheid en cliënttevredenheid.  

Programmaraad

De programmaraad is geïnstalleerd door het bestuur van SAMEN regio Nijmegen. Leden zijn een afspiegeling van de vijf organisaties en vertegenwoordigen deze organisatie met een achterban. In de programmaraad zitten de volgende professionals:

 • twee verloskundigen eerste lijn   
 • twee klinisch verloskundigen
 • twee gynaecologen
 • twee arts assistenten gynaecologen in opleiding
 • twee kraamverzorgenden/inhoudsdeskundigen kraamzorg
 • twee jeugdgezondheidszorgmedewerkers
 • twee kinderartsen en
 • twee obstetrieverpleegkundigen.

Werkgroepen

De volgende werkgroepen zijn actief binnen SAMEN regio Nijmegen:

 • basiszorg zwangere
 • borstvoeding
 • communicatie
 • inter-professioneel opleiden
 • kwaliteit
 • kwetsbare zwangere
 • protocollen
 • voorlichting -1 tot +1
 • transmuraal overleg en
 • Consortium Oost Nederland.

De voorzitters van de werkgroepen rapporteren aan de programmaraad, die de samenhang bewaakt.

Kraamzorg Samenwerkings Verband KSV SAMEN

In de regio zijn veel kraamzorgaanbieders. Een aantal van hen werken samen in het KSV. Dit doen zij zodat ook de geboden kraamzorg in de regio aansluit bij de missie en doelen van SAMEN regio Nijmegen.
De aangesloten kraamzorgaanbieders zijn: