De werkgroep bestaat al enkele jaren, en heet sinds de oprichting van de Programmaraad: “Werkgroep Basiszorg”. Uitgangspunt is de Zorgstandaard, daarvoor was het rapport ‘Een goed begin’ de leidraad. Hierin wordt onder andere de gemeenschappelijke intake, casemanagement en het huisbezoek benoemd.

In april 2016 zijn ook de GGD Gelderland-Zuid en Kraamzorg Zuid-Gelderland bij de werkgroep aangesloten. Daarna zijn we gestart met een pilot voor de centrale intake bespreking met twee verloskundige praktijken. Deze pilot hebben we geëvalueerd. Voor zowel de patiënt als de zorgverlener kwam de meerwaarde van de gemeenschappelijke intake naar voren, waarna het gefaseerd is uitgerold over alle praktijken. In november 2017 waren alle verloskundige praktijken van VSV SAMEN aangesloten.

Naast het ontwikkelen en implementeren van de centrale intake bespreking is ook een start gemaakt met het casemanagement (inmiddels coördinerend verloskundig zorgverlener) met het bijbehorende huisbezoek.

De leden van de werkgroep Basiszorg zijn:

  • Liza Bouwman, verloskundige, Verloskundige praktijk Beuningen
  • Joris van Drongelen, gynaecoloog, Radboudumc
  • Bart Gordon, gynaecoloog  i.o., Radboudumc
  • Gerdien Halfman, manager kraamzorg, Kraamzorg Zuid-Gelderland (voorzitter van de Programmaraad)
  • Esther Ham, klinisch verloskundige, CWZ
  • Marieke Putman, (voorzitter), klinisch verloskundige, Radboudumc ( lid Programmaraad)
  • Margreet de Ruiter, stafverpleegkundige, Jeugdgezondheidszorg/GGD Gelderland Zuid
  • Daniela Schippers, gynaecoloog, CWZ
  • Anita Scholten, beleidsmedewerker, CWZ
  • Marloes ter Velde, verloskundige, Verloskundige praktijk St. Anna