De werkgroep communicatie is er voor het gehele VSV SAMEN. De werkgroep is steeds op zoek naar hoe men de achterban kan betrekken. Hiervoor is o.a. regelmatig de nieuwsbrief uitgebracht. Momenteel wordt ook naar een alternatief gezocht om de achterban te informeren en betrekken.
Er is een naam bedacht en een bij de naam passend logo gemaakt.

Sinds december 2017 is er een eigen website. Deze is er zowel voor cliënten als voor de professionals en bevat links naar de landelijke protocollen als ook de regionale protocollen van VSV SAMEN.

Er zijn diverse symposia georganiseerd vanaf de start van het VSV met als doel de achterban te informeren en de verbinding met het sociale domein te maken.

De leden van de werkgroep Communicatie zijn:

  • Inge van Empel, gynaecoloog, Radboudumc
  • Gerdien Halfman, manager kraamzorg, Kraamzorg Zuid-Gelderland (voorzitter van de Programmaraad)
  • Monique Jansen, verloskundige, Verloskundige praktijk Donna
  • Cynthia Mengana, communicatiemedewerker, GGD Gelderland-Zuid
  • Gea van Rijn, gynaecoloog in opleiding, Radboudumc,  (voorzitter werkgroep)
  • Anita Scholten, beleidsmedewerker, CWZ