In het Consortium Geboortezorg Oost zijn de VSV’s van Arnhem, Doetinchem, Boxmeer, Ede, Winterwijk en Nijmegen vertegenwoordigd. Er zijn 2 onafhankelijke coördinatoren Noortje van Duijnhoven en Marieke Smith. Zij hebben 4 keer per jaar een overleg.

Ieder VSV wordt vertegenwoordigd door 2 personen, liefst vanuit verschillende disciplines.  Ze werken aan onderwerpen waar samenwerking meerwaarde heeft. Daarnaast zijn er projecten in de regio welke gedeeld kunnen worden met andere VSV’s.  Zo is ZwApp ontwikkeld in Doetinchem en hebben andere VSV’s dit format en de app overgenomen. Andere VSV’s maken weer gebruik van het format voor het opzetten van een Moederraad vanuit Nijmegen.

De volgende mensen nemen vanuit het VSV Samen Nijmegen deel aan deze werkgroep:

  • Martine Hollander, gynaecoloog Radboudumc
  • Cara Simons, verloskundige, Verloskundige praktijk Donna (lid van de Programmaraad).