De werkgroep Kwaliteit heeft het kwaliteitsbeleid van de verschillende afzonderlijke organisaties geïnventariseerd. Zij volgt de landelijke ontwikkeling voor wat betreft de kwaliteitsindicatoren en uitvraag hiervan. Uitgangspunt is de “Indicatorenset integrale geboortezorg”, die in mei 2017 door het Zorginstituut Nederland is uitgegeven.

Vóór mei 2017 is er door de werkgroep hard gewerkt aan het ontwikkelen van een set indicatoren voor kwaliteitsverbetering binnen de gehele keten van zorg. Echter, met de komst van bovengenoemd document, is er landelijk een verplichte lijst ketenindicatoren vastgesteld: zorginhoudelijke indicatoren, cliëntervaringen en klantpreferenties.

De zorginhoudelijke indicatoren worden reeds via Perined verzameld en dit zal in de   toekomst ook zo blijven. Ook de klantpreferenties worden door een externe partij opgevraagd bij alle ziekenhuizen en verloskundigenpraktijken.

Wat betreft de cliëntervaringen, is landelijk vastgesteld dat de Netto Promotor Score (NPS) wordt uitgevraagd, met daarnaast nog een andere gevalideerde vragenlijst. Binnen de werkgroep zijn verschillende bestaande vragenlijsten vergeleken, te weten: ICHOM (het deel patient satisfaction with care), ReproQ en CLiK. Hierbij is de ICHOM als meest geschikte vragenlijst beoordeeld. Landelijk wordt gewerkt aan een gevalideerde vertaling van de ICHOM. De werkgroep heeft besloten deze ontwikkelingen af te wachten.

Transmuraal incident melden (TIM)
De werkgroep heeft de procedure van het TIM melden, zoals zij dat willen uitrollen in  VSV SAMEN, vastgelegd. Besloten is dat de werkgroep aanvankelijk ook zal fungeren als kwaliteitscommissie en in die hoedanigheid de transmurale incidentmeldingen zal verwerken.

De leden van de werkgroep Kwaliteit zijn:

  • Hans Beltman, kwaliteitsfunctionaris, Radboudumc (voorzitter)
  • Joyce van de Berg, gynaecoloog i.o. Radboudumc
  • Rian Haver-Scheen, beleidsmedewerker, Jeugdgezondheidszorg/GGD Gelderland-Zuid
  • Martine Hollander, gynaecoloog, Radboudumc
  • Rianne van de Ligt- Cuppen, verloskundige, CWZ
  • Hanneke Tenback, verloskundige, verloskundige praktijk Nijmegen-West
  • Monique Nuyens, manager kraamzorg, Kraamzorg Zuid-Gelderland