De werkgroep heeft een protocol kwetsbare zwangere gemaakt en hierin de meldcode kindermishandeling geïntegreerd. In het protocol zijn de zorgpaden actueel gemaakt, in samenspraak met de partners uit het sociale domein. De regionale sociale kaart (per gemeente) is beschreven.

Er is gestart met de  implementatie van het protocol en de daarbij horende aankoop en implementatie van de Mind2Care. Dit instrument wordt ingezet al vroegsignaleringsinstrument als aanvulling van de intake in de eerstelijns verloskundige praktijk. Het vervolg is de verdere implementatie van het protocol en de verbinding leggen tussen geboortezorg en sociaal domein.

De leden van de werkgroep Kwetsbare Zwangeren zijn:

  • Tineke Eikenboom, verloskundige, Verloskundige praktijk Druten West Maas en Waal
  • Gerdien Halfman, manager kraamzorg, Kraamzorg Zuid-Gelderland (voorzitter Programmaraad)
  • Siegrid Hoekstra, verloskundige, Praktijk voor continue begeleiding van zwangerschap en geboorte
  • Marja van Lankveld, klinisch verloskundige, CWZ (lid van de Programmaraad)
  • Nicole Snaphaan, verloskundige, Radboudumc (voorzitter)
  • Charlotte Remy, specialistisch verpleegkundige psychiatrie en Pop poli, CWZ
  • Margreet de Ruiter, stafverpleegkundige, Jeugdgezondheidszorg/GGD Gelderland Zuid
  • Anja Ton, beleidsadviseur GGD Gelderland Zuid en projectleider Kansrijke Start GGD (vicevoorzitter van de Programmaraad)
  • Angela Verbeeten, verloskundige, Juno Verloskunde