De werkgroep heeft een protocol kwetsbare zwangere gemaakt en hierin de meldcode kindermishandeling geïntegreerd. In het protocol zijn de zorgpaden actueel gemaakt, in samenspraak met de partners uit het sociale domein. De regionale sociale kaart (per gemeente) is beschreven.

Er is gestart met de  implementatie van het protocol en de daarbij horende aankoop en implementatie van de Mind2Care. Dit instrument wordt ingezet al vroegsignaleringsinstrument als aanvulling van de intake in de eerstelijns verloskundige praktijk. Het vervolg is de verdere implementatie van het protocol en de verbinding leggen tussen geboortezorg en sociaal domein.

De leden van de werkgroep Kwetsbare Zwangeren zijn:

 

  • Tamara Hagen, verpleegkundig specialist GGZ, POP poli, Radboudumc
  • Gerdien Halfman, manager Strategie en Ontwikkeling, Kraamzorg Zuid-Gelderland (voorzitter Programmaraad)
  • Marja van Lankveld, klinisch verloskundige, CWZ  (lid van de Programmaraad)
  • Charlotte Remy, specialistisch verpleegkundige psychiatrie en Pop poli, CWZ
  • Saskia Rooijakkers, jeugdverpleegkundige Voorzorg, GGD
  • Mariska Saleming, verloskundige, Verloskundige praktijk St.Anna
  • Nicole Snaphaan, klinisch verloskundige, Radboudumc
  • Anja Ton, (voorzitter), projectleider Kansrijke Start, GGD Gelderland-Zuid  (vicevoorzitter van de Programmaraad)
  • Wendy Leneman-Broekman, lid Ouderadviesraad