Doel van de werkgroep transmuraal overleg is het signaleren van behoeften van items die besproken/gewijzigd of nieuw ingevoerd dienen te worden. Prioritering van bijvoorbeeld protocollen, bijzonderheden in recente besluitvorming, alles wordt via deze werkgroep van en naar de verschillende werkgroepen en de achterban gecommuniceerd.

In deze werkgroep nemen o.a. deel:

  • Chantal van Bijsterveld, gynaecoloog in CWZ (lid van de Programmaraad en vicevoorzitter)
  • Anneloes Bosz, verloskundige, Verloskundige praktijk Beuningen
  • Esther Hink, gynaecoloog, Radboudumc (lid van de Programmaraad)