Doel van de werkgroep transmuraal overleg is het signaleren van behoeften van items die besproken/gewijzigd of nieuw ingevoerd dienen te worden. Prioritering van bijvoorbeeld protocollen, bijzonderheden in recente besluitvorming, alles wordt via deze werkgroep van en naar de verschillende werkgroepen en de achterban gecommuniceerd.

In deze werkgroep nemen o.a. deel:

 • Chantal van Bijsterveld, gynaecoloog, CWZ (vicevoorzitter van de  Programmaraad)
 • Irene Brito, klinische verloskundige, CWZ
 • Anneloes Bosz, verloskundige, Verloskundige praktijk Beuningen (voorzitter)
 • Jolanda van Geffen, verpleegkundige,  CWZ
 • Hester de Haas, verpleegkundige, Radboudumc
 • Martine Hollander, gynaecoloog,  Radboudumc (secretaris)
 • Mariska Jansen-Saleming, verloskundige, Verloskundige praktijk St. Anna
 • Jannice Koning, verloskundige, Verloskundige praktijk Nijmegen West
 • Irene Lamers, verpleegkundige, CWZ
 • Daniela Schippers, gynaecoloog,  CWZ
 • Tineke de Zeeuw, klinisch verloskundige,  Radboudumc