Voorlichtingsschema
De werkgroep voorlichting heeft in kaart gebracht welke voorlichting de zwangere krijgt op welk moment in de zwangerschap en door wie. Hieruit bleek dat er verschillen waren tussen de verschillende organisaties. Vervolgens hebben ze in een schema gezet hoe de voorlichting aan zwangeren in de regio Nijmegen er uit zou moeten zien en is binnen de organisaties het beleid rondom de voorlichting aangepast, zodat er een meer uniforme werkwijze is (deels is dit nog gaande).

Zwapp
De werkgroep heeft de Zwapp aangekocht en alle artikelen van de zwapp uit de oorspronkelijke versie van het Slingeland geactualiseerd, aangepast aan de regio Nijmegen en omgezet op  B1 leesniveau. Ook zijn een aantal nieuwe artikelen toegevoegd. De Zwapp is gelanceerd op een symposium van VSV SAMEN in 2017.

Er zijn visitekaartjes en posters beschikbaar om zwangeren en hun partner te wijzen op de zwapp.  Per 1 maart 2018 wijzen alle betrokken organisaties de zwangeren op de Zwapp. Eind 2017 is er een opzet gemaakt voor een korte evaluatie van zwapp. Ook is er overleg geweest met de landelijke werkgroep zwapp om te kijken of het mogelijk is om de teksten te vertalen in een aantal veel gesproken niet-westerse talen (bleek niet haalbaar).

Ook hebben Babywerk/babyproof laten zien wat zij doen en is er verkend wat de mogelijkheden zijn om hun materiaal op te nemen in zwapp (of Mind2care-advies).
Er is afgesproken dit ook te gaan verkennen via de landelijke werkgroep (en Mind2care).

Voorlichtingsbijeenkomsten voor anderstalige zwangeren
De werkgroep is zijdelings betrokken geweest bij het ontwikkelen / evalueren en organiseren van voorlichtingsbijeenkomst aan zwangere statushouders (Eritreeërs en Syrische) via het Verloskundig cursus centrum Nijmegen.

De leden van de werkgroep Voorlichting – 1 tot + 1 zijn:

  • Nicole Alers, gynaecoloog i.o., Radboudumc
  • Marlein van den Bogaart, klinisch verloskundige, Radboudumc
  • Jeanne Bouman, obstetrie verpleegkundige, CWZ
  • Petra Kamps, kraamverzorgende, Kraamzorg Zuid-Gelderland
  • Manja Laurant, verloskundige, Verloskundige praktijk Grave
  • Martje Martens, verloskunde-arts, CWZ (voorzitter)
  • Janine van Orsouw, obstetrieverpleegkundige, CWZ
  • Rianne van Schaik, jeugdverpleegkundige, GGD Gelderland-Zuid
  • Anja Ton, Projectleider Kansrijke Start, GGD Gelderland-Zuid (lid van Programmaraad, vicevoorzitter)
  • Marloes Visser, klinisch verloskundige, Radboudumc