Symposium Implementatie zorgstandaard integrale geboortezorg

18 september 2018
17.00 -20.30 uur
Radboudumc, Tuinzaal, route 706

‘SAMEN zorgen voor nieuw leven’ is de samenwerking van de ziekenhuizen (Radboudumc en CWZ), kraamzorg, jeugdgezondheidszorg en 1e lijns verloskundigen rondom de integrale geboortezorg in de regio Nijmegen.
Samen wordt hard gewerkt aan het vormgeven van optimale geboortezorg. Hoe gaat het met de implementatie van de zorgstandaard in onze regio? Wat hebben de verschillende werkgroepen gedaan om de zorgstandaard te implementeren?

In dit symposium presenteren we de stand van zaken, worden inspirerende ervaringen gedeeld en uiteraard is er ook ruimte voor kennismaking, uitwisseling, vragen en discussie.

Voor wie?

Verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, verpleegkundigen, kraamzorg en partners in het sociale domein (zoals GGD, Sterker sociaal werk, Entrea).

Programma

Bekijk hier het volledige programma

Aanmelden

Klik hier om u aan te melden voor het symposium