Samen transmuraal incidenten melden

Op deze pagina vindt u – als zorgprofessional – alle informatie om incidenten in de transmurale patiënten-/cliëntenzorg te melden.

Onder incidenten verstaan we onbedoelde gebeurtenissen in de patiënten-/cliëntenzorg. Onder transmurale patiënten-/cliëntenzorg verstaan we zorg waarbij (zorgprofessionals van) meerdere organisaties (gelijktijdig of achtereenvolgens) betrokken zijn.

Het gaat dus om incidenten die zijn ontstaan door of tijdens de samenwerking met (zorgprofessionals van) andere organisaties. Incidenten waarbij alleen uw eigen organisatie ‘betrokken’ is moeten binnen uw eigen organisatie afgehandeld worden. Zij behoren niet via deze weg (TIM) te worden gemeld.

Door incidenten te melden, kunnen we gebeurtenissen, oorzaken en verbetersuggesties analyseren. Daarmee beogen we maximaal te leren van een individuele ervaring en herhaling te voorkomen.

Hoe kan ik als zorgverlener een incident melden?

Via onderstaand meldformulier kunt u een incident bij ons melden. Na deze melding zal de TIM-coördinator van uw organisatie een feitenonderzoek starten, eventueel met de betrokkenen. Daarna volgt er een oorzakenanalyse. Hierin onderzoeken we welke acties er nodig zijn om herhaling te voorkomen. Heeft u vragen, neem dan contact op met de TIM-coördinator van uw eigen organisatie. Anonieme inzendingen nemen wij niet in behandeling.

Alvast bedankt voor uw melding!

Een transmuraal incident melden door zorgprofessional

Wilt u een incident melden? Neem dan nog even kennis van het onderstaande:

  • Bent u een cliënt die een klacht wil melden dan is dit niet de plek waar u moet zijn. U dient zich dan te richten tot (de klachtenprocedure van) de betreffende organisatie.
  • Een melding maak je met de intentie om de zorg te verbeteren en om herhaling te voorkomen.
  • Ga met respect om met je collega’s of partners in de zorgketen.
  • Als het lukt: laat je ketenpartner weten dat je een melding gaat doen.
  • Meld duidelijk, objectief en zonder oordeel, over processen en niet over personen.
  • Informatie over een melding wordt nooit gedeeld met derden die niet betrokken zijn.
  • Anonieme inzendingen nemen wij niet in behandeling.

Indien u een (bijna-)incident of gevaarlijke situatie wilt melden dan doet u dit via het meldformulier (zie link). Na het invullen van dit formulier ontvangt u een kopie van de melding. Daarnaast wordt deze melding gestuurd naar de TIM-coördinator(en) van de betrokken organisatie(s). Zij nemen de melding in behandeling. Zij doen dit door een feitenonderzoek te starten. Zo nodig nemen zij ook contact op met u en/of andere betrokkenen. Daarna volgt er een oorzakenanalyse. Hierin onderzoeken ze welke acties er nodig zijn om herhaling te voorkomen. Als de melding is afgerond ontvangt u – als melder – een afschrift van de uitkomsten. Heeft u in de tussentijd vragen, neem dan contact op met de TIM-coördinator van uw eigen organisatie.