Meldformulier Transmuraal Incident Melden VSV Samen Nijmegen

Wilt u een incident melden? Neem dan nog even kennis van het onderstaande:

 • Bent u een cliënt die een klacht wil melden dan is dit niet de plek waar u moet zijn. U dient zich dan te richten tot (de klachtenprocedure van) de betreffende organisatie.
 • Een melding maak je met de intentie om de zorg te verbeteren en om herhaling te voorkomen.
 • Ga met respect om met je collega’s of partners in de zorgketen.
 • Als het lukt: laat je ketenpartner weten dat je een melding gaat doen.
 • Meld duidelijk, objectief en zonder oordeel, over processen en niet over personen.
 • Informatie over een melding wordt nooit gedeeld met derden die niet betrokken zijn.
 • Anonieme inzendingen nemen wij niet in behandeling.

Indien u een (bijna-)incident of gevaarlijke situatie wilt melden dan doet u dit via het meldformulier (zie link). Na het invullen van dit formulier ontvangt u een kopie van de melding. Daarnaast wordt deze melding gestuurd naar de TIM-coördinator(en) van de betrokken organisatie(s). Zij nemen de melding in behandeling. Zij doen dit door een feitenonderzoek te starten. Zo nodig nemen zij ook contact op met u en/of andere betrokkenen. Daarna volgt er een oorzakenanalyse. Hierin onderzoeken ze welke acties er nodig zijn om herhaling te voorkomen. Als de melding is afgerond ontvangt u – als melder – een afschrift van de uitkomsten. Heeft u in de tussentijd vragen, neem dan contact op met de TIM-coördinator van uw eigen organisatie.

Meldformulier voor melder

Via onderstaand meldformulier kunt u een melding van het transmurale incident indienen. De TIM-coördinator van de betreffende organisatie ontvangt deze ook en zal deze melding in behandeling nemen.


  JaNee


  Apparatuur / materiaalBeleid / protocolLaboratoriumOverdracht (schriftelijk)Overdracht (mondeling)Anders;


  Geen gevolgenAanvullend consultAanvullende behandelingAanvullende diagnoseAanvullend onderzoekErnstig letsel / overlijdenHerhaling onderzoek / behandelingNieuwe afspraakOpname in ziekenhuisVerlengde opnameduurVertraging onderzoek / behandelingGevolgen (nog) niet duidelijkAnders;