Samen transmuraal incidenten melden

Op deze pagina vindt u – als zorgprofessional – alle informatie om incidenten in de transmurale patiënten-/cliëntenzorg te melden.

Onder incidenten verstaan we onbedoelde gebeurtenissen in de patiënten-/cliëntenzorg. Onder transmurale patiënten-/cliëntenzorg verstaan we zorg waarbij (zorgprofessionals van) meerdere organisaties (gelijktijdig of achtereenvolgens) betrokken zijn.

Het gaat dus om incidenten die zijn ontstaan door of tijdens de samenwerking met (zorgprofessionals van) andere organisaties. Incidenten waarbij alleen uw eigen organisatie ‘betrokken’ is moeten binnen uw eigen organisatie afgehandeld worden. Zij behoren niet via deze weg (TIM) te worden gemeld.

Door incidenten te melden, kunnen we gebeurtenissen, oorzaken en verbetersuggesties analyseren. Daarmee beogen we maximaal te leren van een individuele ervaring en herhaling te voorkomen.

Hoe kan ik als zorgverlener een incident melden?

Via onderstaand meldformulier kunt u een incident bij ons melden. Na deze melding zal de TIM-coördinator van uw organisatie een feitenonderzoek starten, eventueel met de betrokkenen. Daarna volgt er een oorzakenanalyse. Hierin onderzoeken we welke acties er nodig zijn om herhaling te voorkomen. Heeft u vragen, neem dan contact op met de TIM-coördinator van uw eigen organisatie. Anonieme inzendingen nemen wij niet in behandeling.

Alvast bedankt voor uw melding!