Binnen SAMEN regio Nijmegen werken verschillende organisaties samen om te zorgen dat jouw zwangerschap en bevalling op een veilige en gezonde manier verlopen. Ook de zorg voor jouw baby na de bevalling is in goede handen bij alle organisaties van het verloskundig samenwerkingsverband VSV SAMEN regio Nijmegen.
De organisaties die samenwerken zijn:

Welke zorg ontvang je van ons?

De verloskundige

De verloskundige begeleidt jou tijdens je zwangerschap, bij de bevalling en in de kraamtijd. De verloskundige houdt in de gaten of het goed gaat met jou en je baby. De verloskundigen van SAMEN regio Nijmegen zijn georganiseerd in het CVN (Coöperatieve Verloskundigen Nijmegen e.o.). Hierin zitten dertien verloskundige praktijken uit Nijmegen en omstreken. In deze praktijken kun je ook terecht voor verloskundige zorg als je een kinderwens hebt.

Via een gemeenschappelijke intake kijken wij of jouw begeleiding tijdens de zwangerschap in de eerste lijn of in de tweede lijn plaats vindt. Wanneer blijkt dat een zwangerschap of bevalling niet normaal verloopt, maakt je verloskundige (dit is de eerstelijns verloskundige) een inschatting van de aard en ernst van de complicaties. Je verloskundige bekijkt of er specialistische zorg nodig is. Als deze specialistische zorg nodig is, verwijst je verloskundige je door naar de tweede lijn (het ziekenhuis). Op deze website bij ‘Ik ben zwanger’ vind je hier meer informatie over.

Afbeelding: Hanny van Woezik

De gynaecoloog in het ziekenhuis

Soms ontstaan er problemen tijdens de zwangerschap. Of heb je een verhoogd risico door een probleem in een eerdere zwangerschap. Het kan ook zijn dat je een bepaalde ziekte hebt. De zwangerschapscontroles gebeuren dan onder de leiding van de gynaecoloog in het ziekenhuis. De verloskundige zal je naar ons verwijzen. Ook als je al in een ander ziekenhuis onder controle bent, kan je worden doorverwezen. In de meeste gevallen kom je gewoon bij ons op de polikliniek op controle. Binnen de polikliniek maak je kennis met verschillende medewerkers:

 • gynaecologen
 • verloskundigen
 • echoscopisten
 • verpleegkundigen
 • doktersassistenten
 • arts-assistenten (arts in opleiding tot medisch specialist)
 • co-assistenten (medisch student in opleiding tot arts).

Wij streven ernaar dat je bij de controles zoveel mogelijk bij dezelfde arts of verloskundige komt. Tijdens je zwangerschap kom je voor verschillende controles en onderzoeken naar onze polikliniek.  Je partner is hierbij altijd van harte welkom.

Soms zijn intensievere controles nodig. Dan wordt je opgenomen op onze verpleegafdeling. Er zijn eenpersoonskamers en kamers waar meerdere vrouwen opgenomen zijn. Bij toewijzing van de kamer houden we zoveel mogelijk rekening met de aard van jouw ziekte, je persoonlijke omstandigheden en jouw wensen. We moeten ook rekening houden met het aantal bedden dat op dat moment beschikbaar is. Een verloskundige, arts-assistent of gynaecoloog controleert iedere dag  hoe het met jou en de zwangerschap gaat.

Waar ga je bevallen? Je kunt thuis bevallen, in het geboortehuis NEO of poliklinisch in het ziekenhuis. Als er een medische reden voor is, beval je in het ziekenhuis.

 • Thuis bevallen
  Thuis beval je in je eigen vertrouwde omgeving met je eigen verloskundige.
  De kraamverzorgende assisteert hierbij.
 • Poliklinisch bevallen
  Een poliklinische bevalling houdt in dat je vlak voor de bevalling naar het ziekenhuis komt en na de geboorte van je baby weer naar huis gaat. Jouw eigen verloskundige begeleidt de bevalling. In het Amalia Kinderziekenhuis (Radboudumc) is een aparte verloskamer voor poliklinische bevallingen. Hier kom je samen met je eigen verloskundige en kraamverzorgende naar toe. Deze kamer is op de afdeling verloskunde. Mocht het nodig zijn, dan wordt van daaruit ondersteuning geboden.
  In het CWZ ondersteunen de verpleegkundigen van de afdeling jouw verloskundige bij jouw bevalling. In het CWZ is onder tussen ook een aparte kamer voor poliklinische bevallingen, met vast bevalbad.
 • Klinische / ziekenhuisbevalling
  Om medische redenen is het soms beter of zelfs nodig om in het ziekenhuis te bevallen, zoals bij een meerling zwangerschap, een sectio bij een vorige bevalling, een stuitbevalling, etc. Klinisch verloskundigen of arts-assistenten begeleiden jouw bevalling. De dienstdoende gynaecoloog heeft de eindverantwoordelijkheid. Deze is vierentwintig uur per dag in het Amalia Kinderziekenhuis.

De kraamverzorgende verzorgt jou en je baby tijdens de bevalling of heel snel daarna. De belangrijkste taak van de kraamverzorgende is de verzorging van jullie en het je op weg helpen hierbij. Hierbij worden natuurlijk jouw partner en jullie eventuele andere kinderen nauw betrokken. Je kunt rekenen op ondersteuning bij de verzorging van je baby en je krijgt voorlichting en advies. Daarnaast verricht zij de noodzakelijke lichte huishoudelijke werkzaamheden. Wat de kraamverzorgende precies doet, is ook afhankelijk van het aantal uren kraamzorg waarvoor je geïndiceerd wordt. Dit bespreek je tijdens de intake van jouw kraamzorgorganisatie. Dit heeft al plaatsgevonden in je zwangerschap.

Tijdens je zwangerschap of na de bevalling is het soms noodzakelijk dat je opgenomen wordt op de kraamafdeling van één van de twee ziekenhuizen. Je bent dan onder behandeling van de gynaecoloog en jullie baby soms onder behandeling van de kinderarts. Je wordt verzorgd door een verpleegkundige of kraamverzorgende die in het ziekenhuis werkzaam is.

De kraamzorg draagt de zorg voor jullie nieuwe gezin over aan de jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau van GGD Gelderland-Zuid. Tussen de vierde en zevende dag na de geboorte neemt een medewerker van het consultatiebureau de hielprik af bij je baby. Hiermee worden een aantal zeldzame erfelijke ziektes opgespoord. De hielprik wordt meestal gecombineerd met de gehoorscreening, ook wel gehoortest genoemd. Zo weet je of je baby genoeg hoort om te kunnen leren praten. De jeugdarts en jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau zijn er voor de gezondheid, opvoeding en ontwikkeling van je baby. In het eerste levensjaar van je baby breng je regelmatig een bezoek aan het consultatiebureau.  Daar meet en weegt een medewerker je baby. Ook krijgt je baby op het consultatiebureau vaccinaties tegen kinderziekten. En heb je vragen over bijvoorbeeld voeding, darmkrampjes, huilen, slapen of de opvoeding? Dan kun je altijd de terecht bij het consultatiebureau. Wist je dat je op de website van GGD Gelderland-Zuid betrouwbare informatie over de groei, gezondheid en ontwikkeling van kinderen vindt?

Foto: Zorg in Beeld – Frank Muller

Waar vind je ons?

Op onderstaande kaart vind je alle aangesloten ziekenhuizen, verloskundige praktijken, kraamzorgorganisaties en de consultatiebureaus in de regio Nijmegen.

Bezig met laden van kaart...

Bezig met laden

Legenda

Verloskundigen

Consultatiebureau

Kraamzorgorganisatie

Ziekenhuis